НЕИЗМЕРИМАТА АЛЧНОСТ НА АТОМНИТЕ КРАДЦИ, ВЪПЛАТЕНА В КРАЖБАТА НА ВЕКА, ЯДРЕНАТА СЕИЗМИЧНА БОМБА АЕЦ "БЕЛЕНЕ"!

И ЗАЩО ТРЯБВА ДА ИНВЕСТИРАМЕ В АТОМНА ЦЕНТРАЛА, СЛЕД КАТО ЗА СОЛАРНИТЕ ФЕРМИ СА НЕОБХОДИМИ ПЕТ ПЪТИ ПО МАЛКИ ИНВЕСТИЦИИ, БЕЗ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА??

 

Правителството на управляващите гробопатреоте активизира строителството на антибългарския проект АЕЦ Белене.

Който проект, с два реактора по 1000 мегавата всеки, крадливите ни руско болшевишки управници оценяват на около 10 милиарда евро!!!

Която цена в долари възлиза на 11,320 милиарда !?!?!

продължава>

 

ПРЕЗ 1861 Г. Г. С. РАКОВСКИ ПИШЕ ДО ИЛИЯ ГАРАШАНИН ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИ ОТ ВИДИНСКИЯ КРАЙ В РУСИЯ

Известно е, че сръбските архиви съхраняват значителна и ценна документация за българската история. Тя в своята цялост все още остава неизвестна за българските историци, но не са малко и тези документи, които са вече публикувани. На първо място трябва да посочим публикуваните документални сборници в Берлин, Белград и Скопие. Само при един бегъл поглед върху тях може да се убедим колко стойностна е тази документация. Но това, което все още е непознато и непубликувано е преобладаващо, а темите от нашата история, както и от българо-сръбските отношения са в своята цялост забулени в неизвестността.

продължава>

 

СОЛУН В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

(ПРОФ. АНАСТАС ИШИРКОВ ЗА МИНАЛОТО НА ГРАД СОЛУН)

Град Солун е тясно свързан с хилядолетната история на нашия народ. До 1913 г. българското население на града е на едно от водещите места, а нашите сънародници живеят в компактни маси в български квартали. Тук се намират български хотели, ресторанти, бирарии и увеселителни заведения, като солунските българи имат в града и своите културни и просветни учреждения. Тук се намират и Солунските български мъжка, девическа и търговска гимназии, като Мъжката гимназия притежавала огромна по обем библиотека, а неин библиотекар е бил учителят по българска литература и революционер Христо Матов. Солунските българи имат и свой църковен храм, както и параклис в българските гробища. Тук се издават книги и вестници на български език. 

продължава>

 

ГЕРОИЗМЪТ НА ВАРНЕНСКИЯ ПОЛК В БОЕВЕТЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ДОБРИЧ

През тази година на 12 октомври варненци ще отбележат 135 години от създаването на 8 пехотен Приморски полк. При образуването му в неговия състав влизат 12 Раховска, 15 Провадийска и 20 Варненска пехотни дружини.

Варненци са участници в славните битки за освобождението и обединението на българския народ. Техният героичен път започва през Сръбско-българската (1885), Балканската (1912-1913), Междусъюзническата (1913), Първата световна (1915-1918) и Втората световна война (1941-1945).

Окиченият с безсмъртна слава полк е разформирован на 25 март 1951 г.

продължава>

 

ПРЕЗ 1861 Г. Г. С. РАКОВСКИ ПИШЕ ПИСМО ДО РУСКИЯ КАНЦЛЕР И ВЪНШЕН МИНИСТЪР КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ГОРЧАКОВ

Досега нашите читатели имаха възможност да прочетат редица материали, свързани с преселението на българи от Северна България в Южна Русия и заменянето им с кримски татари и черкези.

Един от най-активните българи срещу тази вредна за българите руска и турска политика е патриархът на българската национална революция Г. С. Раковски. Въпреки това тази тема беше избягвана в българската историография, а в биографиите на Раковски на нея е заделяно незначително място. В съчиненията на Раковски, издавани след 1944 г., статиите му от „Дунавски Лебед“, както и брошурата му „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“ никога не намериха място. Същото се отнася и до протеста на Раковски пред държавния канцлер и външен министър на Русия княз Александър Горчаков (1798-1883).

продължава>