Исторически клипове

Хр.Ботев за руското робство над българите в Бесарабия.

Статия на българския поет-революционер Христо Ботев в неговия вестник „Знаме“ от 4 април 1875 г., в която той разкрива зловещия антибългарски лик на руската имперска политика спрямо българите преселници в Бесарабия през XIX век.
Хр.Ботев за руското робство над българите в Бесарабия.

 

Христо Ботев срещу панславизма.

В статията си „Югославия", публикувана в своя вестник „Дума на българските емигранти“ на 17 юли 1871 г. Христо Ботев остро критикува теорията на панславизма, насаждана в миналото и до днес от Сърбия и Русия-изконни врагове на българския народ, целящи неговото унищожение.
Христо Ботев срещу панславизма.

 

Христо Ботев за болестта на българския народ.

Статия на Христо Ботев от 16 март 1875 г. във вестник „Знаме", която поразява и днес със своята актуалност, задълбоченост и исторически изводи.Изпъкват талантът на Христо Ботев като публицист и патриотизмът му.
Христо Ботев за болестта на българския народ.

 

Македонският принос за свободата на България.

Клип, който разказва за македонския принос за освобождението на България от турско иго през 1878 г.
Македонският принос за свободата на България.

 

1885 г. Сръбско-българската война в картини

p { margin-bottom: 0.08in; }

Ход на Сръбско-българската война от 1885 г. във фотографии и картини на художници. Сърбия, подтикната от Австро-Унгария и Русия напада на 2.11.1885 г. България, която току-що се е съединила. Сръбската войска, командвана от самия крал Милан е разгромена от младата Българска армия, командвана само от капитани. Сърбия получава заслужен урок заради вероломното си нападение, а България с победата си защитава Съединението, което става необратим факт за всички велики сили.

 

1885 г. Сръбско-българската война в картини

 
Още статии...