ПОРЕДНИЯТ НЕОТРАЗИМ УДАР СРЕЩУ МАКЕДОНИЗМА

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ АРХИВЪТ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

От дни на българския книжен пазар се появи една дългоочаквана книга - „Архив на Гоце Делчев“. Тя е резултат на продължителната работа и изследванията на историците-документалисти Ива Бурилкова и Цочо Билярски, дългогодишни специалисти в Централния държавен архив в София, посветили голяма част от живота си на проучването на македоно-одринския въпрос и на политическия и културния живот на българите. В резултат на техните упорити съвместни проучвания нашата историческа наука се е обогатила с близо стотина документални сборника и стотици публикации. Огромният том, в който е поместен архивът на Гоце Делчев - един от най-големите български революционери е издание на най-реномираното българско издателство „Захарий Стоянов“.

продължава>