Гръм по парламента

Добре дошли
във времето проклето,
когато криза
стяга ни сърцето,
добре дошли
грижи да забравим
и ядовете наши
навънка да оставим!!!
Мори ни днеска
финансовата криза,
и хич не иска
от тука да излиза,
а наште депутати
за българско нехаят,
народа грабят
и гроба му копаят!!!
Навред говорят
още потърпете
не яжте много
колани затегнете,
от тази наглост
и народна изнемога
падна му пердето
вече и на Бога!!!
Пиcна му да гледа
народа как обират,
и с цени високи
пари да му прибират,
поиска да ги стресне
тез ояли се другари
и от небето с гръм
парламента го удари!!!
Опита Господ
с гръм да ги подсети
малко да помислят
и за българите клети,
треснá ги Господ,
белким се опомнят
и закона Божи
депутати да си спомнят!!!
Милостив е Бог
библията казва
само кат му писне
започва да наказва,
затуй със гръм
без жертви и без кърви
Бог посочи
грешниците първи!!!
От този гръм
извод се налага,
че отново Бог
иска да помага,
депутати тресна,
явно че реши,
че не трябва вече
парламента да греши!!!
Че лъжат много
там във парламента
и народа грабят
депутатите ни мента,
затуй изтряска
от небосвода ни висок
обади се отново
българския Бог!!!
Явно му дотегна
от лъжливи патриоти,
езика що отричат
като идиоти,
изглежда че му вкисна
от наште сърбофили
и с гръм показа,
че хич не са му мили!!!
Чул е Господ
от църквите в страната
че зов се вдига
чак до небесата,
народа моли
за своето теглило,
Бог да тресне
депутатското котило!!!
Че пенсиите вече
стават илюзорни
на учени заплати
направо са позорни,
даскалите всички,
да ритат и умират,
за тях в бюджета
пари се не намират !!!
Парното хвърчи
като полудяло
ръководството му явно
сиромашко невидяло,
премии да може
с хилядарки да раздава
цените на ангро
до крайност повишава!!!
И болниците също
добре ги подредиха
на доктори с бюджета
топката им скриха,
болните сега
да мислят и решават,
ако искат да живеят,
болни да не стават!!!
Затуй и Господ
много се налюти
на наште депутати
с лъжите си прочути,
затуй със гръм
парламента го удари
белким да се стреснат
алчните другари!!!
О, Боже мили,
надежди остави
депутатин нивга
с народа не върви,
гръм по парламента
не може да го стресне
гърмá ти трябва
по главата да го тресне!!!

 

Никола Григоров

19.06.2010