1916 г. Разгромът на румънците при Карапелит

Голяма победа на българската кавалерия през Първата световна война. 400 българи разгромяват 4000 румънци. Гледай и помни подвига на кавалерията на ген. Иван Колев
1916 г. Разгромът на румънците при Карапелит