Костурският войвода полковник Анастас Янков

Разказ за войводата от костурското село Загоричане и полковник от Българската армия Анастас Янков-член на ВМОК на ген. Иван Цончев и участник в две въстания-Горнджумайското от
1902г.и Илинденско-Преображенското от 1903г.Загива в бой с турците на 2.04.1906 г. при село Влахи, Мелнишко.
Костурският войвода полковник Анастас Янков