Освобождението на Битоля през 1915 г.

Разказ за освобождението на македонския град Битоля през Първата световна война от Българската армия.
Освобождението на Битоля през 1915 г.