Освобождението на Лерин през 1916 г.

Разказ за освобождението от Българската армия на град Лерин /днешна Флорина/ в Егейска Македония през август 1916 г.
Освобождението на Лерин през 1916 г.