1927 г. ВМРО убива в Щип сръбския ген. М. Ковачевич.

Разказ за един от най-големите атентати на ВМРО във Вардарска Македония по време на борбата й срещу сръбската окупация. На 6.10.1927 г. е застрелян сръбския генерал Михайло Ковачевич. Той е наказан заради политиката, която води на повсеместен терор спрямо българите. При последвалите репресии на окупатора са убити бащата и брата на водача на ВМРО Иван Михайлов.
1927 г. ВМРО убива в Щип сръбския ген. М. Ковачевич.