1863 г. Георги Раковски разобличава политиката на Сърбия.

Г. Раковски е бил напълно наясно по отношение на политката на Сърбия спрямо България. През 1863 г. във вестник "Бъдущност" той изцяло разобличава антибългарския й характер. Нарича сърбите "смъртни врагове" на България.
1863 г. Георги Раковски разобличава политиката на Сърбия.