Ахрив на предаването от 20 февруари 2010 г.

Ахрив на предаването от 20 февруари 2010 г.
Ахрив на предаването от 20 февруари 2010 г.