ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

Вече не е страшно, не е u трудно да се изрекат и напишат думите, зад които се крие истината за „братското съветско присъствие" в България след преврата от 9.IX.1944 г. А те са две: окупация и грабеж. Страната изживява тежка трета национална катастрофа. Доказателствата за това са многобройни и се съдържат в старателно укриваните до неотдавна документи. Множеството новоразкрити източници сочат само едно: България непрекъснато прави отстъпки, непрекъснато дава, а от Москва не престават да искат и да вземат.
За разлика от други бивши сателити от Източна Европа, въпросът за съветската окупация продължава да е спорен и болезнен за някои в България. За жалост намират се и историци, които правят опити да бранят армията „освободителка". За тях, а и за всички, които проявяват интерес, е предназначено настоящото издание.
Като приложение в книгата се оповестяват документи за българо-съветски отношения и резултатите от пребиваването на съветските окупатори в България от 9.IX.1944 до края на 1947 г. Включени са и материали, отнасящи се за 1948-1949 г., които допълват представата за последиците от окупацията: установяването на комунистическата диктатура от съветски тип, тотална съветизация на страната и др.
Повечето факти в тази книга са смайващи. Само за няколко години България загубва почти целия си национален капитал - колосални парични суми, суровини, селскостопанска продукция... Губи и огромна част от интелектуалния си капитал - физически и морално унищожен.
Но нека оставим емоциите, а да погледнем фактите. Каквито са.