ЛЕГЕНДАТА ВЪЗКРЪСВА

След пробива на Добро поле сърбите най-много се зарадваха, когато падна убит Тодор Александров - за сметка на българите. Но на 19 май 1934 те се зарадваха повече отколкото при смъртта на Тодора. Защо? Очевидно е, че на 19 май те са спечелили нещо важно за себе си. А от това следва, че на 19 май българите са изгубили нещо твърде ценно и важно. ...На Добро поле България загуби физическата си мощ, оръжието; изгуби и територии. Но след това, по наше разбиране, сърбите постигнаха един по-голям успех - те внесоха морално раздвоение между българите, пръскаха отрова в българския дух. Чрез залисиите във взаимните борби, които те всячески подклаждат, сърбите целят да не може България вътрешно да закрепне, да не може тя да замисли и разреши успешно никакъв сериозен проблем за своето бъдеще. Чрез борбите, които инспирират между дадени части от свободния български народ, от една страна, и поробените българи, от друга, сърбите се стремят да притъпят съпротивителната сила на македонския дух и да намалят любовта на македонеца към българщината. Те очакват едновременно в България да изстине всяка привързаност към македонците. Чрез „югославянската" агитация те искат да прережат крилете на българската народна гордост и вдъхновение. По този начин те няма да имат от изток сериозен противник в лицето на България, а ще имат един полузаблуден, полуопиянен от „братство" и „югославянство" народ, който в решителния момент може би сам ще погребе своята държавна независимост...
...С пълно право можем да отправим позив към ония свободни българи, които са заблудени:
Свестете се докато е време! Отворете си очите! Много стана вече. Боим се да не се изчерпи и македонското дълго търпение. Не създавайте повече омерзение в македонската душа.
Вие забравяте Македония, но знайте, че не ще мине много време и сърбите ще започнат да говорят за „югославяни" в България. Ще почнат, може би, и ноти да дават в тяхна защита, макар и България да не посмя да даде нито една нота в защита на потиснатия си македонски брат. Пораженството в България ще роди в нейната територия югославяни и сърби и ще отвори на сърбите пътя за нови завоевания на български земи.

Иван Михайлов