Ахрив на предаването от 1 ноември 2009 г.

Ахрив на предаването от 1 ноември 2009 г.
Ахрив на  предаването от 1 ноември 2009 г.