Ахрив на предаването от 5 декември 2009 г.

Ахрив на предаването от 5 декември 2009 г.
Ахрив на предаването от 5 декември 2009 г.