Ахрив на предаването от 19 декември 2009 г.

Ахрив на предаването от 19 декември 2009 г.
Ахрив на предаването от 19 декември 2009 г.