Ахрив на предаването от 17 април 2010 г.

Ахрив на предаването от 17 април 2010 г.
Ахрив на предаването от 17 април 2010 г.