АЛБУМ МАКЕДОНИЯ

През 1915 г. България влезе в Първата световна война с голяма надежда за реванш срещу съюзниците разбойници от Балканската война и с мечтата за освобождение и обединение на всички българи на Балканите. За съжаление, и този титаничен и отчаян напън на милата ни Родина, мобилизирала почти милионна армия, претърпя тежко поражение, което затвърди окупацията на завладените територии от Гърция, Сърбия и Румъния. Даже допълнително бяха откъснати от България нови изконно български земи - Западните покрайнини, Струмишко и Западна Тракия.
Новите поробители, уж православни християни, показаха такива жестокости и терор над поробеното българско население, каквито изобщо не бяха познати досега в балканската и европейската история. Особено във Вардарска и Егейска Македония, където българите трябваше да станат веднага „прави сърби” и „благонадеждни елини”. Българските училища, читалища и българските книги бяха унищожени, а църквите и манастирите - посръбчени и погърчени. В защита на поробените българи продължиха да се борят легендарната ВМРО, начело с Тодор Александров, и редица български учени, писатели, поети, общественици. Двама от тях - Тодор Александров и проф. Любомир Милетич, издават през 1919 г. неповторимия албум „Македония в образи”, който днес е изключителна рядкост и важно доказателство за българския характер на болшинството от населението на Македония.
Този албум решихме да преиздадем фототипно и да припомним, че и днес, в ХХI век, повече от милион и половина българи в съседните страни са подложени на жестока асимилация и денационализация. А за улеснение на читателите историята на българите в Македония от ХIХ и началото на ХХ век следваше да бъде разказана по достъпен и достоверен начин. Това го направи доста подробно и много увлекателно Цочо Билярски в предговора на книгата.
Албума издаваме в памет на изстрадалите българи от македонските земи. И, разбира се, за национална гордост, че и днес, въпреки жестокия сръбски и гръцки терор, българският дух все още живее край Вардар и Егея. И този дух особено ярко се усеща по напълно запазените български песни, които се пеят от поробените българи в Гърция, Сърбия, Румъния и бившата югославска република Македония (БЮРМ).
Книгата я издаваме и с надеждата, че тя ще допринесе поне малко за новото ни възраждане и за укрепване вярата у всички наши сънародници, че един ден отново ще бъдем Сите българи заедно.